Вашата поръчка
Междинна сума::
0.00лв.
Преглед на поръчката
Приключване на резервацията

Политика за поверителност

Уважаеми, клиенти,

 

С цел да защитим личните Ви данни и фактa, че от 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 (GDPR), бихме искали да Ви информираме, че Елджой ООД, е адаптирали правилата за обработка на личните Ви данни, като същите ще бъдат обработвани          съобразно          изискванията          за        GDPR.

С настоящия документ от името на Елджой ООД целим да Ви информираме допълнително и обясним какви лични данни събираме, защо ги събираме и с кого от нашите доверени партньори, административни и регулаторни органи споделяме тази информация. Също така целим да Ви уведомим за Вашите права относно как да достъпите, промените или изтриете Вашите лични данни.

Елджой ООД е юридическо лице с единен идентификационен код 203508148 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, регистрирано на адрес: гр. Варна, ул. Иван Вазов 43, е компания за споделяне на ползването на велосипеди, която се нуждае от Вашите лични данни с цел надлежно предоставяне на висококачествени услуги и осигуряване на поддръжка.

Ние събираме само данните, необходими за изпълнение на поръчаните от Вас услуги. Тези лични данни включват: – име; – фамилия; – личен идентификационен номер; – адрес по местопребиваване; – имейл адрес; – телефонен номер;  – определени данни за използваните от Вас разплащателни карти; Когато наличните данни не са достатъчни за идентификация, обработваме и такива данни като номер на лична карта, датата и мястото на издаване и валидност. Като използвате нашите велосипеди, събираме следните данни: местоположение на велосипеда, изминато разстояние, датата, часа и продължителността на използване на велосипеда, момент на отключване и заключване, кога сте започнали да използвате велосипеда, начислена такса, дата на задълженията (нива на задълженията, размер на задълженията, дата на поемане на задължението, срок, дата на плащане), информация, която позволява определяне на времето на паркиране на велосипеда.

Защо ни е нужна тази информация?

От личните Ви данни се нуждаем с оглед: – регистриране и записване на клиентите; – сключване, администриране и изпълнение на договори; – уведомяване на клиента;- предоставяне на висококачествени услуги по отдаване на велосипеди под наем; Ние събираме от Вас само данните, необходими за изпълнението на горепосочените цели и няма да събираме от Вас лични данни, които не са необходими за услугата „отдаване под наем“ или за други цели.

Какво       правим      с       предоставените       от       Вас       данни?

Правните основания за обработката на данните са член 6, параграф 1, буква б) (обработка, необходима за изпълнението на договор) и член 6, параграф 1, буква в) (обработка, необходима за изпълнение на законово задължение) от Общия регламент за защита на данните на ЕС. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

Срок        за         съхранение        на         Вашите         данни?

Съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 3 години от датата на прекратяване на договора или датата на погасяване на задължението, в зависимост от това кое настъпи по-късно, като след това данните се унищожават. Ако профилът ви е неактивен, данните се съхраняват в продължение на 3 години от датата на последното влизане в системата на мобилното приложение или интернет сайт rentebike.bg

Какво друго бихме искали да извършваме с Вашите лични данни?

Наред с горното, бихме искали да използваме Вашето име, фамилия, електронна поща, телефонен номер за изпращане на новини и предложения. Горепосочената информация няма да бъде споделяна с трети лица или обработвана за други цели и можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката в изпратените от нас имейл съобщения. Вашите данни, използвани от нас за целите на директния маркетинг, също ще бъдат съхранявани, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате такава информация или три години от датата на последното Ви влизане в нашата система за услуги. Ако приемете да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на известия от Елджой       ООД.

Какви са Вашите права?

Ако решите, че информацията за Вас, която е обработвана от нас, е невярна, можете да поискате достъп до тази информация или да я коригирате. Наред с това, имате право да поискате да изтрием данните, с които разполагаме (право да бъдете забравени), без неоснователно забавяне. Ако желаете да подадете оплакване, свързано с обработката на Вашите данни от нас, можете да се обърнете чрез имейл към лицето, отговарящо за защитата на личните данни, което ще разследва проблема, на следния имейл адрес info@rentebike.bg Ако не сте доволни от нашия отговор или считате, че обработваме личните Ви данни в противоречие със законовите изисквания, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България. За повече информация посетете: Връзка към политиката за защита на данните на уебсайта

Продължавайки да използвате услугите на rentebike.bg, ще считаме, че сте предоставили съгласието си да обработваме личните Ви данни, в съответствие с горепосоченото.