Вашата поръчка
Междинна сума::
0.00лв.
Преглед на поръчката
Приключване на резервацията

HALF DAY RENTAL / полудневен наем от 9:00 до 13:00 сутрин // 14:00 до 18:00 следобед „всеки ден“

цена за наем на Планински велосипед 60.00 / 70.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска

цена за наем на Градски велосипед 35.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска

DAILY RENTAL / 1-но дневен наем от 10:00 до 18:30 „всеки ден“

цена за наем на Планински велосипед 80.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска

цена за наем на Градски велосипед 50.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска

LONG WEEKEND / с период от Петък след 16:00 до Понеделник 10:30

цена за наем на Планински велосипед 210.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

цена за наем на Градски велосипед 90.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

7 days ONE WEEK / с период от Понеделник 10:00 до следващия Понеделник 10:30

цена за наем на Планински велосипед 280.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

цена за наем на Градски велосипед 140.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

14 days ONE WEEK / с период от Понеделник 10:00 до по-следващия Понеделник 10:30

цена за наем на Планински велосипед 310.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

цена за наем на Градски велосипед 170.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело

30+ days ONE MONTH / с период според датата на наемане

цена за наем на Планински велосипед 420.00 лв.

 • депозит 200.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело
 • всеки следващ ден / над 30 дни – се таксува с бонус 10 % discount

цена за наем на Градски велосипед 230.00 лв.

 • депозит 100.00 лв.
 • вкл. предпазна каска
 • вкл. зареждачка за колело
 • всеки следващ ден / над 30 дни – се таксува с бонус 10 % discount

Декларация и Общи Усливия за наемане на електрически велосипед / Попълват се и се подписват на място:

ДЕКЛАРИРАМ че:

 1. Съм инструктиран с устройството и начина на управление на електро-колело, както и за задължителното използване на каска и протектори.
 • Съм съгласен на свой риск и на своя отговорност да карам Електро-колело, предоставено от „ЕБАЙК РЕНТАЛ” ООД (наричано по-долу „Електро-колело”), след като съм уведомен от дружеството, че Електро-колелото е по-мощно и се движи по доста различен начин от обикновеното колело.
 • Запознат съм, че е възможно при карането на Електро-колелото да се нараня, като си причиня ожулвания, травми или контузии и приемам, че този риск остава изцяло за моя сметка, като няма да предявявам съдебни и извънсъдебни претенции за вреди срещу „ЕБАЙК РЕНТАЛ” ООД и/или другите участници в тестовете и управлението на Електро-колелото.
 • Декларирам, че не съм употребил алкохол, медикаменти или други упойващи    вещества.
 • Декларирам, че нямам право да предоставям за каране, преотдаване под-наем, залагане, продаване и п.р. на Електро-колелото нaето от мен за временно ползване.

Уведомен съм от „ЕБАЙК РЕНТАЛ” ООД, че личните ми данни няма да бъдат съхранявани или обработвани по никакъв начин освен за целите по наемане на електро-колело.

Всички спорове или разногласия, произтичащи от тълкуването или изпълнението на съответните задължения на страните, ще се решават чрез преговори и постигане на съгласие. Всеки спор, който не може да бъде решен чрез такива преговори и споразумение между страните, ще бъде отнасян за окончателно решаване до Търговски арбитражен съд при Националната юридическа фондация (www.tasnuf.org), където спорът ще се решава от един арбитър, определен служебно от Председателя на ТАС при НЮФ.